درسنامه فیزیک یازدهم

فیزیک سال یازدهم به مجموعه مفاهیم الکتریسیته و مغناطیس می پردازد . نیازی به توضیح نیست که الکتریسیته و مغناطیس تا چه حد در زندگی امروز همۀ ما مؤثر است
فیزیک سال یازدهم برای رشته ریاضی در 4 فصل و با کمی حذفیات برای رشتۀ تجربی در 3 فصل گردآوری شده است .

مباحث فیزیک یازدهم

فیزیک 11 ریاضی

  • الکتریسیته ساکن
  • جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
  • مغناطیس
  • القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

فیزیک 11 تجربی

  • الکتریسیته ساکن
  • جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
  • مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

درسنامه فیزیک یازدهم ، برای استفاده شما دانش آموزان عزیز آماده شده است